Brezobzirno izpostavljanje otrok strupenim snovem v vrtcih v Celju!

Že od leta 2005 je znano (uradnim osebam)po analizi ZZV Celje, da je zemlja v vrtcih v Celju izjemno onesnažena. Objavljen dokument dokazuje, da je v večini primerov onesnaženje preko opozorilnih vrednosti kadmija in svinca in v enem primeru celo preko kritične vrednosti toksičnih, genotoksičnih in rakotvornih snovi. Glede na dejstvo, da so nesporno prisotne v koktajlu strupov tudi ostale strupene snovi, kot so arzen,nikelj, cink itd so tudi te analize vsaj pomanjkljive, če ne zavajajoče. Brez vsakega odlašanja bi bilo potrebno takoj zamenjati vso zastrupljeno zemljo v vrtcih, saj ni mejnega praga, pod katerim te snovi ne bi predstavljale tveganje za zdravje ljudi - posebno otrok ...


Preberi več

Pripombe na osnutek Uredbe o stanju tal.

 

Predlagana  Uredba o stanju tal, ki jo je pripravilo MOP je v nasprotju z Zakonom o varstvu okolja, ki določa, da je potrebno  preprečevati  onesnaževanje  okolja, ne pa ga povečevati in Direktivo 2004/107/ES  Evropskega  parlamenta in Sveta, ki določa v 3 točki:

Znanstveni dokazi kažejo, da so arzen, kadmij, nikelj in nekateri policiklični aromatski ogljikovodiki človeku genotoksične, rakotvorne snovi in, da ni mogoče določiti praga, pod katerim te snovi ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi. Na zdravje ljudi in okolje vplivajo s koncentracijami v zunanjem zraku ter z usedanjem……«


Preberi več

S civilno družbo v Celju znova o onesnaženju kotline in rešitvah

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v četrtek, 9. 6. 2016, pripravil četrto redno srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora v letu 2016. Tovrstna srečanja praviloma potekajo na sedežu Varuha v Ljubljani, tokrat pa so se varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka Sabina Dolič s predstavniki civilne družbe srečale v Celju. Tokratno srečanje je bilo znova namenjeno problematiki onesnaženja Celjske kotline, namen pa je bil ugotoviti, kako učinkovito so pristojni organi oblasti pristopili k reševanju tozadevne problematike oziroma prispevali k pospešitvi sanacije onesnaženja tega območja.


Preberi več

Srečanje z Varuhinjo človekovih pravic

Celje, 9.6.2016

 

V celjski kotlini  smo soočeni z hudim onesnaženjem zraka, tal, podtalnice in vrtnin, ki jih ljudje pridelujejo in uživajo  na svojih kontaminiranih vrtovih.


Preberi več

Spoštovani!

V Civilnih iniciativah Celja se zahvaljujemo za povabilo na nujno sejo odbora za infrastrukturo, okolje in prostor DZ RS.

Pozdravljamo skrb sklicateljev nujne seje, saj odgovorni na Ministrstvu za okolje in prostor zagotovo ne bi naredili nič za zaščito okolja in zdravja ljudi, če ne bi Evropska Komisija sprožila postopke zaradi hudega onesnaženja z rakotvornimi prašnimi delci PM10 in še mnogo bolj nevarnimi prašnimi delci PM 2,5.

http://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-delovnih-teles-dz/174393361
Preberi več
1 2