Prijavil sem se za besedo za to, da vam navedem nekaj znanstveno dokazanih dejstev v zvezi z onesnaženjem v Celjski kotlini.

V tleh so prekoračene kritične mejne vrednosti, ki ogrožajo zdravje ljudi: Baker prekoračen 842 krat, Cink 250 krat, Arzen 131 krat, Svinec 84 krat, Kadmij 50 krat, Antimon 24 krat itd.

To ni v Afriki ali na Kitajskem to je ugotovljeno z analizo podjetja Environ na področju nove Cinkarne. Ali veste, da je 17 ha področja stare Cinkarne, kjer je do devetih metrov globine 1,5 milijona m3 večinoma nevarnih odpadkov onesnaženje vsaj za 100 % «hujše«? Na tem področju so še katranske jame in zakopani sodi polni vseh mogočih strupenih snovi. Nikjer v Evropi ni tako izjemno onesnaženega področja sredi urbanega področja, kot je to v Celju, 200 metrov od avtobusne postaje in 500 metrov od starega mestnega jedra. Še mogoče samo ta podatek, 1200 mg/kg s.s. je bilo analiziranega kadmija v enem izmed vzorcev, ko ga je v naravnem okolju od 0,2 do 0,4 mg/kg. Zadnja analiza ZZV Celje iz leta 2013 v zaključku navaja:«Hkrati opozarjamo, da je potrebno pristopiti k reševanju problematike onesnaženosti celotnega območja stare Cinkarne TAKOJ, CELOSTNO IN NAENKRAT«.


Preberi več

Tretje srečanje z Varuhinjo človekovih pravic

 

Spoštovana Varuhinja človekovih pravic ga. Vlasta Nussdorfer, spoštovani vsi

prisotni!

 

Vse od drugega posveta Odgovornost države za sanacijo onesnaženega okolja 27.11. 2013 v Državnem svetu RS  in končanega projekta Onesnaženost okolja in naravni viri kot omejitveni dejavnik razvoja v Sloveniji- modelni pristop za degradirana okolja, ki ga je vodila doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik s sodelavci, je popolnoma jasno, da je zaradi velikosti problema in razširjenosti onesnaženja nujno sprejeti že leta 2009 obljubljeni zakon  o sanaciji celjske kotline. Priprave zakona  in usklajevanja  pa se je lotila gospa poslanka Janja Sluga s svojimi strokovnimi službami ob strokovni pomoči doc. dr. Ribarič Lasnikove in vseh dokumentih in analizah, ki smo jih v vseh teh letih zbrali  in posredovali v Civilnih iniciativah Celja...


Preberi več

Prvi korak na zakonodajni ravni za dolgoročno izboljšanje stanja v celjski kotlini.

Dokument


Preberi več

Ker izjava dr. Eržena, »da naj občina preuči možnost menjave zemlje na zunanjih površinah v vrtcu na Hudinji«, kljub 300% večjih vrednostih analiziranih težkih kovin kot je bilo ugotovljeno v analizi zaskrbljenih staršev, ne pa, da takoj zamenja strupeno zemljo, daje alibi osebi, ki je na mestu župana, da izrablja takšna strokovna mnenja za izjave, kot je tista, »da je zemlja na področju stare cinkarne lahko tam še tristo let, če ljudje ne bodo jedli te zemlje ali, če ne bodo gojili zelenjave.«Pripomnim naj, da je sodišče EU v sodbi obsodilo Slovenijo za kršitev nabora evropske okoljske zakonodaje v zvezi z nevarnimi odpadki na področju stare cinkarne in odloženimi odpadki v Bukovžlaku in navedlo, da ti odpadki predstavljajo veliko nevarnost za okolje in zdravje ljudi. Navajam še samo nekaj izjemno pomembnih podatkov o stanju onesnaženja celjske kotline.


Preberi več

Brezobzirno izpostavljanje otrok strupenim snovem v vrtcih v Celju!

Že od leta 2005 je znano (uradnim osebam)po analizi ZZV Celje, da je zemlja v vrtcih v Celju izjemno onesnažena. Objavljen dokument dokazuje, da je v večini primerov onesnaženje preko opozorilnih vrednosti kadmija in svinca in v enem primeru celo preko kritične vrednosti toksičnih, genotoksičnih in rakotvornih snovi. Glede na dejstvo, da so nesporno prisotne v koktajlu strupov tudi ostale strupene snovi, kot so arzen,nikelj, cink itd so tudi te analize vsaj pomanjkljive, če ne zavajajoče. Brez vsakega odlašanja bi bilo potrebno takoj zamenjati vso zastrupljeno zemljo v vrtcih, saj ni mejnega praga, pod katerim te snovi ne bi predstavljale tveganje za zdravje ljudi - posebno otrok ...


Preberi več
1 2 3