Okoljski pregled Cinkarne Celje
07.08.2015, 10:50

Izjava za javnost
štev. 26

OBTOŽUJEMO!

Ministrstvo za okolje in prostor, lokalno oblast, inšpekcijo za okolje RS in ostale pristojne, da so nesposobni zaščititi okolje in zdravje ljudi, ker ne odstranijo nevarnih odpadkov iz našega okolja in ne sprejmejo ukrepov za zmanjšanje tveganja za zdravje prebivalstva.

Sodišče EU v Luksemburgu je sprejelo sodbo po opravljeni obravnavi 16.4.2015, da je Slovenija ...


Preberi več
Zaradi raka umirajo, mar ne?
13.01.2015, 20:02
Prispevek oddaje Tednik, se začne pri 10:15min, na tej povezavi: TEDNIK
Dolgo pričakovan prvi korak k odloku o ekološki sanaciji celjske kotline.

Osnutek uredbe o razglasitvi degradiranih območij Celja
Preberi več
Spoštovani, obveščamo vas, da je včeraj, 22.4.2014 ob Svetovnem dnevu Zemlje v Celju potekala javna manifestacija 'Diham' z namenom, da celjska umazana industrija (CC, CERO, itd.) prevzame odgovornost za alarmantne stopnje onesnaženja zraka, vode in tal, ki ni samo posledica starih bremen, temveč zaradi pomanjkljivega nadzora izhaja tudi iz aktualnega obratovanja.


Preberi več
Prispevek v oddaji PREVERJENO
18.02.2014, 21:24

Vir: POP TV
Avtorica: Irena Pan

Povezava: Že desetletja prikrivajo zastruplanje

Izšla je monografija Onesnaženost okolja in naravni viri kot omejitveni dejavnik razvoja v Sloveniji – Celjska kotlina kot modelni pristop za degradirana območja, v kateri so zbrani prispevki strokovnjakov z različnih področij, ki celostno obravnavajo reševanje problematike onesnaženosti okolja v Celjski kotlini.

Cena: 30,00 €


Preberi več
VIR: Varuh človekovih pravic, objavljeno: 19.08.2013

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) izraža zaskrbljenost na odnosom države do reševanja nekaterih okoljskih problemom in ob tem opozarja, da pomanjkanje finančnih sredstev nikakor ne sme biti razlog za morebitno (ne)uresničevanje ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja.


Preberi več
Uradno sporočilo Evropske Komisije pred tožbo proti Sloveniji zaradi neustreznega ravnanja z nevarnimi odpadki na področju stare cinkarne
27.06.2013, 22:45

Spoštovani!

Najprej bi se rad zahvalil Varuhinji človekovih pravic gospe Vlasti Nussdorfer in njenim sodelavkam za uresničitev njenega predloga, da se srečamo v Celju, kjer smo ji lahko pokazali tudi največje ekološke probleme celjske kotline. Prav tako bi se rad zahvalil direktorici ZZV Celje gospe Štorman, ki je bila takoj pripravljena gostiti srečanje – okroglo mizo na temo ogroženosti okolja v Celju in okolici. Zahvaliti pa se moram v svojem imenu in imenu predstavnikov Civilnih iniciativ Celja tudi vsem znanstvenikom in znanstvenici dr. Ribarič Lasnikovi, ki so bili pripravljeni sodelovati s svojimi prispevki na tej okrogli mizi. Pozdravljam tudi vse povabljene goste in ostale prisotne. Na najkrajši možni način bom predstavil sintezo podatkov iz znanstvenih študij in analiz.


Preberi več
Naprave, ki ne izpolnjujejo pogojev za okoljevarstveno IPPC dovoljenje v Republiki Sloveniji
17.05.2013, 13:07

Uradni vir: ARSO, objavljeno v Delu, 15.5.2013
Novinarka: Polona Malovrh

Naprave

09.05.2013, 08:12

Pošiljamo vam analize zemlje in pridelkov, ki jih je na našo pobudo opravilo MKO na lokacijah, kjer smo že v Civilnih iniciativah Celja analizirali zemljo, prah z okenskih polic in strešnih podpornikov ter deževnih oborin. Te analize so potrdile že prej znana dejstva.

Rezultati teh analiz dokazujejo prekoračitve vsebnosti težkih kovin v zemlji, na vseh lokacijah proti referenčni vrednosti malo onesnaženega področja v Šmartnem v Rožni dolini. Vsebnost rakotvornih snovi v prehrani pa je v 21. stoletju v civilizirani državi Evropske Unije NEDOPUSTNA. Dokaz, da so Teharje, Bukovžlak,Vrhe, Slance, Štore, Proseniško, Oblakova, Brodarjeva, Vrunčeva, Dečkova, Selce in okolica CINKARNE zelo onesnažena področja v celoti utemeljuje našo ZAHTEVO po takojšnih ukrepih za zaščito zdravja ljudi.


Preberi več
28.11.2012, 21:14

S strani Evropske Komisije smo bili obveščeni, da je Slovenija prejela pisni opomin v zvezi z ravnanjem z odpadki na področju stare Cinkarne in je hkrati uvedla preiskavo o delovanju Cinkarne Celje in njej izdano IPPC okoljevarstveno dovoljenje.

Prav tako obveščamo javnost, da smo dobili analizo s štiri kislinskim razklopom domnevnih vzorcev rude ilmenit in titanove žlindre, ki dokazuje prisotnost kadmija tako v rudi ilmenit, kakor tudi v titanovi žlindri. Iz analize kanadskega laboratorija ACME Lab je razvidno, da je v rudi ilmenit, ki jo domnevno uporabljajo v proizvodnem procesu pridobivanja titanovega dioksida 1 mg/kg kadmija in v titanovi žlindri kar 1,9 mg/kg kadmija. Vzorec štev. 61. v priloženi analizi je vzorec ilmenita in vzorec pod štev. 62. je vzorec titanove žlindre.


Preberi več
1 2 3