Prekopavanje strupene zemlje na področju stare Cinkarne