Onesnaženje, ki je nastalo pri prelivu deponije pred 30 leti.