Suho odlaganje sadre, ki povzroča kontaminirano prašenje