Cero- uporabne surovine zavržejo, smrdljive kupe smeti pa odlagajo na asfalt ob objektu