1. Konferenca onesnaženo okolje in naravni viri kot omejitveni dejavnik razvoja