Odvoz strupene zemlje na deponijo Za Travnikom ob havariji cevovoda in prikaz analize izcedkov