2.Mednarodna konferenca- Okolje in človekove pravice-Brdo