Miniranje stare Cinkarne in posledice strupenega prašenja