V "sodobnem" centru meljejo tudi PVC zaboje, ki pri sežiganju v sežigalnici povzročajo dioksine