Onesnaženje Ljubečna in Marija Dobje 9.11.2011 in odvzem vzorcev.