Uničena narava okoli deponije sadre Za Travnikom 8.11. 2011