Odstranjevanje rakotvornega prahu s strehe Cinkarne 20.4.2010