Najbolj onesnaženo področje v Sloveniji in diletantski posegi, ki dodatno ogrožajo zdravje