Najbolj onesnaženo zemljo v Sloveniji je investitor MO Celje razvažala in uporabljala kot nasip