Ogrožajoče vrednosti kadmija v vrtninah v celjski kotlini in karta onesnaženja celjske kotline
06.07.2023, 20:49
DRUGI POIZKUS SPREJEMA ZAKONA O EKOLOŠKI SANACIJI CELJSKE KOTLINE
23.10.2021, 09:40
Povzetek ocene ekološkega tveganja za vodotoka Hudinja in Ložnica
09.01.2020, 21:02

Cinkarna Celje je objavila povzetek ocene ekološkega tveganja za vodotoka Hudinja in Ložnica zaradi onesnažene podtalnice, ki ga je izdelala nemška družba CDM Smith.

https://www.rtvslo.si/okolje/novice/cink-in-arzen-v-rekah-ob-cinkarni-celje/473098

Prijavil sem se za besedo za to, da vam navedem nekaj znanstveno dokazanih dejstev v zvezi z onesnaženjem v Celjski kotlini.

V tleh so prekoračene kritične mejne vrednosti, ki ogrožajo zdravje ljudi: Baker prekoračen 842 krat, Cink 250 krat, Arzen 131 krat, Svinec 84 krat, Kadmij 50 krat, Antimon 24 krat itd.

To ni v Afriki ali na Kitajskem to je ugotovljeno z analizo podjetja Environ na področju nove Cinkarne. Ali veste, da je 17 ha področja stare Cinkarne, kjer je do devetih metrov globine 1,5 milijona m3 večinoma nevarnih odpadkov onesnaženje vsaj za 100 % «hujše«? Na tem področju so še katranske jame in zakopani sodi polni vseh mogočih strupenih snovi. Nikjer v Evropi ni tako izjemno onesnaženega področja sredi urbanega področja, kot je to v Celju, 200 metrov od avtobusne postaje in 500 metrov od starega mestnega jedra. Še mogoče samo ta podatek, 1200 mg/kg s.s. je bilo analiziranega kadmija v enem izmed vzorcev, ko ga je v naravnem okolju od 0,2 do 0,4 mg/kg. Zadnja analiza ZZV Celje iz leta 2013 v zaključku navaja:«Hkrati opozarjamo, da je potrebno pristopiti k reševanju problematike onesnaženosti celotnega območja stare Cinkarne TAKOJ, CELOSTNO IN NAENKRAT«.


Preberi več

Tretje srečanje z Varuhinjo človekovih pravic

 

Spoštovana Varuhinja človekovih pravic ga. Vlasta Nussdorfer, spoštovani vsi

prisotni!

 

Vse od drugega posveta Odgovornost države za sanacijo onesnaženega okolja 27.11. 2013 v Državnem svetu RS  in končanega projekta Onesnaženost okolja in naravni viri kot omejitveni dejavnik razvoja v Sloveniji- modelni pristop za degradirana okolja, ki ga je vodila doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik s sodelavci, je popolnoma jasno, da je zaradi velikosti problema in razširjenosti onesnaženja nujno sprejeti že leta 2009 obljubljeni zakon  o sanaciji celjske kotline. Priprave zakona  in usklajevanja  pa se je lotila gospa poslanka Janja Sluga s svojimi strokovnimi službami ob strokovni pomoči doc. dr. Ribarič Lasnikove in vseh dokumentih in analizah, ki smo jih v vseh teh letih zbrali  in posredovali v Civilnih iniciativah Celja...


Preberi več
1 2 3 4