Brezobzirno izpostavljanje otrok strupenim snovem v vrtcih v Celju!

Že od leta 2005 je znano (uradnim osebam)po analizi ZZV Celje, da je zemlja v vrtcih v Celju izjemno onesnažena. Objavljen dokument dokazuje, da je v večini primerov onesnaženje preko opozorilnih vrednosti kadmija in svinca in v enem primeru celo preko kritične vrednosti toksičnih, genotoksičnih in rakotvornih snovi. Glede na dejstvo, da so nesporno prisotne v koktajlu strupov tudi ostale strupene snovi, kot so arzen,nikelj, cink itd so tudi te analize vsaj pomanjkljive, če ne zavajajoče. Brez vsakega odlašanja bi bilo potrebno takoj zamenjati vso zastrupljeno zemljo v vrtcih, saj ni mejnega praga, pod katerim te snovi ne bi predstavljale tveganje za zdravje ljudi - posebno otrok.

Ostali dokumenti so objavljeni za razumevanje škandala, saj so se otroci igrali tudi v izjemno strupeni mivki v vrtcih, pa po ugotovitvi "strokovnjakov" niso bili ogroženi!!!! Ne gre za strašenje staršev temveč zgolj za navajanje analiz in znanstveno preverjenih dejstev. Starši imajo pravico terjati zdravo okolje za igro svojih otrok! Z vsemi dejstvi bomo seznanili tudi mednarodno javnost!