Ker izjava dr. Eržena, »da naj občina preuči možnost menjave zemlje na zunanjih površinah v vrtcu na Hudinji«, kljub 300% večjih vrednostih analiziranih težkih kovin kot je bilo ugotovljeno v analizi zaskrbljenih staršev, ne pa, da takoj zamenja strupeno zemljo, daje alibi osebi, ki je na mestu župana, da izrablja takšna strokovna mnenja za izjave, kot je tista, »da je zemlja na področju stare cinkarne lahko tam še tristo let, če ljudje ne bodo jedli te zemlje ali, če ne bodo gojili zelenjave.«Pripomnim naj, da je sodišče EU v sodbi obsodilo Slovenijo za kršitev nabora evropske okoljske zakonodaje v zvezi z nevarnimi odpadki na področju stare cinkarne in odloženimi odpadki v Bukovžlaku in navedlo, da ti odpadki predstavljajo veliko nevarnost za okolje in zdravje ljudi. Navajam še samo nekaj izjemno pomembnih podatkov o stanju onesnaženja celjske kotline.

Podstrešni prah vsebuje 100krat več kadmija in 50 krat več ostalih polutantov kot je SLO povprečje. Podstrešni prah okoli Cinkarne Celje je zaradi velike vsebnosti cinka označen za kvalitetno cinkovo rudo.

Emisij prašnih delcev PM 10 je po različnih podatkih od 150 – 200 t na leto. Emisij še mnogo bolj nevarnih PM2,5 je od 22 000 – 40 000 kg/leto. Ocenjujejo, da je kar 69 % vnosa težkih kovin skozi pljuča in zaužitja prahu, ki se veže na protein pepsin v prebavilih.

Na 17 ha področja stare cinkarne je 1,5 milijona večinoma nevarnih odpadkov, ki s prašenjem v okolje in z izluževanjem v podtalnico ogroža okolje in prebivalstvo celjske kotline. Tu je imel največji vzorec vsebnost kadmija kar neverjetnih 1200 mg/kg s.s.

Večina podtalnice je v katastrofalnem stanju, saj je v raziskavi poljske družbe Environ imel eden od vzorcev na področju nove cinkarne, ki je vsaj pol manj onesnažena kot stara cinkarna, neverjetnih 120 000 mikro gr/l cinka, ko bi morali ukrepati za zaščito podtalnice po nizozemskih standardih pri 800 mikro gr /l. Celotni izsledki analize Environa so po hudih pravnih borbah na naši spletni strani. MOP pa je ustavil postopek ugotavljanja okoljske škode in odgovornosti ter zahteve po sanaciji področja.

7000 ha od tega 2800 ha obdelovalne zemlje je v naši kotlini prekomerno onesnaženo in stanje se je v zadnjih 20 letih poslabšalo.

Vrtnine na področju Teharij in Medloga(pa to nista najbolj onesnaženi področji) vsebujejo izjemno velike količine kadmija. Pesa celo 18,8 krat več od SLO povprečja. 23% vnesemo težkih kovin s hrano.

Tudi v pitni vodi po pridobljenih analizah in izjavi dr. Družine na okrogli mizi Toksikološkega društva smo vsaj do leta 2008 pili vodo obogateno s kadmijem.

Pripravljen odlok o razglasitvi degradiranih okolij za celjsko kotlino pod ministrovanjem mag. Židana ni bil sprejet, ker so se zavedli velikosti problema in potencialnih odškodnin zaradi manjvrednosti degradirane lastnine.

V naši kotlini nimamo z Ustavo zagotovljene pravice do zdravega okolja. Hvala za vašo pozornost.

Boris Šuštar

Civilne iniciative Celje

Dokumenti: