Izšla je monografija Onesnaženost okolja in naravni viri kot omejitveni dejavnik razvoja v Sloveniji – Celjska kotlina kot modelni pristop za degradirana območja, v kateri so zbrani prispevki strokovnjakov z različnih področij, ki celostno obravnavajo reševanje problematike onesnaženosti okolja v Celjski kotlini. V njej so podane rešitve s področja industrijskih odpadkov, starih bremen, pregled zdravstvenih razmer v povezavi s prekomerno onesnaženostjo, predlogi ukrepov za izboljšanje stanja na področju hišnega, podstrešnega in cestnega prahu, ukrepi za preprečevanje vnosa kovin iz tal v človekov organizem, remediacija s strupenimi elementi onesnaženih tal na področju Stare Cinkarne in širše. Dodan je predlog zakonskega akta za izboljšanje kakovosti okolja v Celjski kotlini. Monografija je na voljo na sedežu Inštituta za okolje in prostor, kjer so monografijo tudi izdali in v knjigarni Antika v Celju.

Cena: 30,00 €