Dolgo pričakovan prvi korak k odloku o ekološki sanaciji celjske kotline.

Osnutek uredbe o razglasitvi degradiranih območij Celja