Seznaniti vas želimo z nekaj dejstvi in izraziti vam želimo stališče do vašega podcenjevalnega odnosa do ogrožanja okolja in zdravja ljudi. Vaše odklanjanje sodelovanja s civilno družbo, ki se že vrsto let borimo za Ustavno pravico do zdravega okolja smo sicer že navajeni od predstavnikov SLS, vi pa ta odnos samo nadaljujete. Nič niste v času vašega ministrovanja naredili za reševanje »celjske okoljske katastrofe«, kot je bilo postavljeno vprašanje v EU parlamentu Evropski Komisiji. Ker v Sloveniji niste sposobni reševati probleme okolja in ljudi smo se tudi prisiljeni obračati na EK in EU parlament. Sodba sodišča EU z dne 16.7.2015, kjer vam očitajo kršitev nabora evropske okoljske zakonodaje in Direktiv upamo, da bo pomenila streznitev in spoznanje, da EK ne bo dovolila nadaljnje kršitve na tem področju. Z ustanovitvijo preštevilne in neoperativne strokovne skupine, ki bi naj ugotavljala stanje onesnaženja celjske kotline pa le zapravljate čas in denar nas davkoplačevalcev za ugotovitve, ki so že zdavnaj znane.

Ker domnevam, da marsikaj ne veste, vaše strokovne službe pa bi morale vedeti bom predstavil nekaj že zdavnaj znanih in dokazanih dejstev. Sanacija 13 600 m3 nevarnih odpadkov na področju stare cinkarne ali po vaše Gaberje Jug se je izvedla zgolj na pritisk in zahtevo EK. Nič niste naredili na sanaciji celotnega področja stare cinkarne, kjer je na 17 ha 1,5 milijona m3, najbolj onesnaženega področja v Sloveniji. S prašenjem v okolje in izluževanjem iz tega področja se ogroža zdravje ljudi in okolje in v že prej omenjeni sodbi je navedeno, da ti nevarni odpadki predstavljajo »…visoko nevarnost za zdravje ljudi in okolje« » V zadnji analizi o onesnaženju stare cinkarne ZZV Celje, ki je zadolžen za varovanje okolja in zdravja ljudi leta 2013 je navedeno »Hkrati opozarjamo, da je potrebno pristopiti k reševanju problematike onesnaženosti celotnega področja stare Cinkarne TAKOJ, CELOSTNO IN NAENKRAT«.

Dokaz nesposobnost reševanja hudih okoljskih problemov je tudi več kot eno leto in pol od uradne analize navoza strupenih odpadkov v celjski park zraven sprehajalnih poti in sedaj izgrajene hiše na drevesu in otroškega igrišča. Vsi skupaj na MOP-u niste sposobni odrediti odvoz cca 500 m3 nevarnih odpadkov, ker je lažje zanikati problem, kot pa ga reševati.

Za ilegalno deponijo v Bukovžlaku neresnično trdite, da je tam odloženo cca 100 000 m3 nenevarnih odpadkov na 3 ha. V Komisariatu za okolje so zgroženi ob tako neverodostojnih podatkih s katerimi operirate, saj je tod odloženo več kot 400 000 m3 odpadkov in parcela je velika 60243 m2. V sodbi sodišča je navedeno, da je EK prepričana o nevarnosti odloženih odpadkov na področju nezakonite deponije v Bukovžlaku vi pa bi opravljali monitoringe kako ti strupi vplivajo na podtalnico! Analiza zemlje pod to deponijo na enem od izcedkov je dokazala čez kritično mejo arzena, ki se najlažje izplavlja iz tam odloženih strupov. Eden od vzorcev v analizi IOP, ki smo jo naročili in plačali v Ci.Celja in jo je sodišče EU prepoznalo kot verodostojno je kar 714 mg/kg arzena- kritična vrednost za tiste, ki ne veste je 55mg/kg arzena.

Nesmiselno je omenjati, da je okoljska inšpekcije trdila, da je z izvajanjem proti poplavnih ukrepov vse v redu in to ste trdila tudi vi, zraven Zgodovinskega arhiva pa je zrasla nova deponija enako zastrupljene zemlje kot je na stari cinkarni. Dr. Lobnik je že davnega leta 2009 izjavil, da bi bila izgradnja nasipov iz tega materiala neodgovorno dejanje.

Škandalozen sklep ministrstva za okolje, da se ustavi ugotavljanje okoljske škode, ki nedvomno nastaja na področju nove Cinkarne po ugotovitvah poljske družbe Environ namesto, da bi naložili Cinkarni Celje, da nujno pristopi k ukrepom za zmanjšanje onesnaženja okolja in ogrožanja zdravja ljudi pa je dokaz kako kapital obvladuje politiko.

Onesnažena podtalnica z vsemi mogočimi strupi in celo hormonskimi motilci po uradnih meritvah na merilnih mestih pod deponijami v Bukovžlaku in za Travnikom pa vas pušča ravnodušno, po principu saj ne bodo zvedeli kaj vse so pokazale uradne analize .

Visoko kontaminirano blato iz komunalne čistilne naprave, ki ga sežigajo v sežigalnici komunalnih odpadkov in zastrupljen kompost s kadmijem iz kompostarne centra za ravnanje z odpadki pa bi moral pomeniti alarm za odgovorne na vašem ministrstvu, kot še en dokaz več, kako nujni so ukrepi za zmanjšanje tveganja za zdravje ljudi. Moram še omeniti, da predvsem v času temperaturne inverzije, ko dolina ni prevetrena, dež izpira strupene snovi iz ozračja, kar dokazujejo analizirane strupene deževne oborine.

100 krat višje vrednosti kadmija in 50 krat višje vrednosti ostalih polutantov v analiziranem podstrešnem prahu od slo povprečja pa dokazujejo alarmantnost onesnaženja. Zato je kar 7000 ha prekomerno onesnažene zemlje in od tega 2700ha obdelovalne. Podstrešni prah je označen kot kvalitetna cinkova ruda!!! Vso to onesnaženje povzroča 50% več obolenja dihal, 20% večje tveganje za srčno žilne bolezni, 10% višjo standarizirano starostno umrljivost in v preiskovanih desetih letih 6,77% večjo incidenco raka. Zbolelo je 344 ljudi več od SLO povprečja in 143 jih je več umrlo. Po mnenju dr. sci. Franca Fazarinca dr. med. specialista nefrologa pa nas epidemija - eksplozija vseh bolezni povezanih z onesnaženim okoljem šele čaka.

Upam, da poznate rek »tisti, ki reši eno samo življenje je rešil človeštvo« In na koncu. Bivši predsednik Sveta za varstvo okolja prof, dr. Lobnik je leta 2008 na sestanku na Uradu za kemikalije jasno povedal« naj se politika neha sprenevedati in prične ukrepati«.Preveč časa bi potreboval, da bi vam citiral vse ostale eminentne znanstvenice in znanstvenike, kot so dr Ribarič Lasnikova, dr. Dušan Plut, dr. Domen Leštan, mag Tomaž Ogrin, dr Helena Grčman in mnoge druge, ki se zavedajo kaj dolgoročno pomeni tako degradirano okolje.

Boris Šuštar
Civilne iniciative Celja