Prisotne so vse strupene težke kovine, celo talij, ter cca 300% presežena kritična količina kadmija na lokaciji Ljubečna. Povsod prisoten titan dokazuje onesnaženje iz Cinkarne Celje. V celjski kotlini niso problem samo »stara bremena«, industrijskega onesnaženja iz preteklosti, najbolj onesnaženega področja v Sloveniji 17.ha stare Cinkarne, v urbanem področju mesta Celja, temveč aktualno onesnaženje, ki smo ga z znanstvenimi analizami dokazali. Sanacija tega področja se ni izvedla v skladu z navodili stroke in lokacijskim dovoljenjem. Problem so tudi diletantski gradbeni posegi na področju stare Cinkarne.

 

Vse analize, ki smo jih smo naročili in plačali s svojim denarjem, so dokazale strupeno prašenje, ki ga ljudje dihamo in deževne oborine, polne strupenih težkih kovin, posebno v Bukovžlaku, na Proseniškem ter širšem okolju.

Ogrožena so tla, vodotoki, podtalnica, podzemne vode in zrak, ki ga dihamo.

Navoz najbolj strupene zemlje v Sloveniji, s področja stare Cinkarne, na travnik zraven hiš v Bukovžlak, je za stoletja zastrupil naravo in ogrozil pomembne podzemne vire vode.

Hud problem so emisije prašnih delcev PM 10 in PM 2,5 iz industrije, kar 243 kg/dan.

Vsa navedena dejstva povzročajo več kot 50% večjo obolevnost dihal pri prebivalstvu Upravne Enote Celje od slovenskega povprečja in 6,77% večja incidenco raka v zadnjih desetih letih, poleg ostalih bolezni, ki jih sodobna znanost povezuje z onesnaženim okoljem. Tudi do 50% večja odsotnost z dela zaradi bolezni od SLO povprečja je dovolj indikativna, da je ukrepanje za zaščito zdravja nujno.

Priprava strokovnih podlag za Zakon o ekološki sanaciji celjske kotline pod vodstvom ekipe strokovnjakov, ki jih vodi dr. Cvetka Ribarič Lasnik pa je samo prvi korak od zelo oddaljenih ukrepov sanacije.

Prebivalci celjske kotline nimamo z Ustavo R.S. zagotovljene pravice do zdravega okolja.

Prepričani smo, da je nujno potrebno preprečiti nadaljnje zastrupljanje narave in zaščititi zdravje ljudi, zato naslavljamo apel na pristojna ministrstva, Evropsko komisijo in Evropski parlament

 

Boris Šuštar

koordinator

Civilne iniciative Celja

 

P.s. Prilagamo članek v Večeru - pričanje ljudi iz najbolj ogroženega področja pod Cinkarniško deponijo sadre Za Travnikom in Bukovžlaka. Ali je to nov primer »Hinkley«?

 

Celje, 27.2.2012

 

 


 

 


Ministrstvo za zdravje

Minister Tomaž Gantar

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Minister Franc Bogovič

 

 

Spoštovani

 

Ker smo dobili analize odpadkov iz Cinkarniške deponije sadre Za Travnikom ter deževnih oborin na lokaciji Marija Dobje in Ljubečna pet kilometrov oddaljenih krajev iz Celja smo prepričani, da nas zastrupljajo z zelo nevarno težko kovino talijem, poleg vseh ostalih strupenih težkih kovin, kot so kadmij, arzen, nikelj, živo srebro, krom, svinec, titan, itd, na izredno velikem področju.

Talij je zelo strupena topna kovina, ki trajno in pomembno ogroža naravo in ogroža zdravje ljudi, dokazano prisoten tudi na »črni deponiji« v Bukovžlaku.

Multi elementna analiza opravljena v Kanadi, v enem najboljših laboratorijev na svetu, dokazuje razširjenost onesnaževanja, ki smo mu izpostavljeni v Celjski kotlini. Vrednosti, stalno prisotnih, posameznih analiziranih težkih kovin so tako zaskrbljujoče, da ogrožajo zdravje ljudi. Povsod razširjen talij, kadmij, arzen, nikelj, živo srebro, krom, itd, dokazano ogrožajo zdravje ljudi.

 

Analizirani vzorci krvi prebivalcev dokazujejo prisotnost strupenih težkih kovin tudi v človeških telesih, ki dolgoročno zastrupljajo vso populacijo.

Citiramo dr. Marušiča, bivšega ministra za zdravje:

«Najdražja je bolna populacija«

Navajamo Direktivo 2004/107/ES z dne 15.12. 2004 točka 3.

« Znanstveni dokazi kažejo, da so arzen, kadmij, nikelj in nekateri policiklični aromatski ogljikovodiki človeku genotoksične rakotvorne snovi in, da ni mogoče določiti praga, pod katerim te snovi ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi. Na zdravje ljudi in okolje vplivajo s koncentracijami v zunanjem zraku ter z usedanjem……«

Do kdaj bomo še morali trpeti ogrožanje zdravja?

Zahtevamo ukrepanje in preprečitev zastrupljanja prebivalstva!

Nujno prosimo, da nas o vaših korakih in ukrepih nemudoma obvestite!

 

 

Boris Šuštar

Civilne iniciative Celja

Celje, 27.2.2012

 

 

V vednost:

Predsednik R.S. dr. Danilo Türk

Evropska Komisija, Evropski parlament