Spoštovani!

Najprej hvala za povabilo in možnost predstavitve dokumentov, ki dajo skupaj strašljivo sliko. V civilnih iniciativah Celja tudi vse skozi trdimo, da obolevanje za rakom ni edino bolezensko stanje, ki ga povzroča hudo onesnaženje okolja v celjski kotlini. Iz znanstvene literature je zelo jasno, da je na onesnaženih področjih obolevanje in umrljivost za 5-6% višja kot je na ne onesnaženih področjih. Evropska študija pa navaja celo 15-20% večjo smrtnost v mestih, kjer je zrak tako onesnažen s kontaminiranimi prašnimi delci PM10, PM 2.5 in nano delci, ki jih spuščajo v zrak v Celjski kotlini. Citiral bom samo mag. Tomaža Ogrina: »Bel prah na strehi Cinkarne ni pecilni prašek, temveč rakotvoren TiO2«. Študija dr. Jane Petković zelo jasno navaja škodljivost vpliva nano delcev TiO2, ki povzroča apoptozo celic in dokazuje toksično in genotoksičnost teh delcev. Analiziran prah in deževne oborine so polne težkih kovin in strupov. V Celju so emisije PM10 iz industrije kar 243 kg/dan, 80 kg PM10/dan iz prometa in še 200kg PM10/dan iz kurišč pozimi. Podstrešni prah je 100 krat bolj onesnažen s kadmijem in 50 krat bolj z ostalimi polutanti od Slovenije. Priznajo le 51700 kg/leto skupnega kontaminiranega prahu iz Cinkarne. Lokalni oblastniki pa so nam izgradili v totalno degradirano okolje še sežigalnico blata in smeti. Študija iz leta 1988 zelo jasno navaja, da je tudi titan med potencialnimi rakotvornimi kovinami poleg ostalih 17. kovin in nekovin. Ta študija tudi navaja, da je obremenjenost s kadmijem in svincem eden od razlogov za srčno žilne bolezni.

V U.E. Celje je tveganje za bolezni srca in ožilja cca 20% večje kot je povprečje SLO in 40% večja umrljivost od povprečja EU15. Navajam uraden podatek MZ, da je obolevnost na dihalih v U.E. Celje 10,6%, v SLO pa je 6,8% kar je več kot 50% več. Še bolj strašljiv pa je podatek, da je obolevnost na dihalih tudi bistveno večja od regijskega povprečja, ki je 7,3%. Podatek, da je nekatera leta celo več kot 50% več odsotnosti z dela zaradi boleznin kot je povprečje SLO pove vse. Ali si kdo upa trditi, da ljudje ne gredo na delo, ker se jim ne ljubi delati? Tudi sedem mesecev krajša povprečna starost umrlih in 10% večja umrljivost od SLO povprečja dokazuje stanje okolja. Zamislite-študija, ki je ugotovila, da je 60% najbolj izpostavljenih delavcev Cinkarne pred dvajsetimi leti imelo kromosomske aberacije, se je menda izgubila. Ne bom posebej navajal, da so naselja v Celju, ko ima vsaka druga hiša obolelega za rakom, poleg ostalih bolnih. Navajam samo še študijo ZZV Celje, kjer so ugotovili, da ljudje v Celju manj kadimo kot je povprečje SLO in se več gibljemo enkrat na teden, kot je povprečje SLO. Za zaključek. Incidenca raka je v letih od 1998 do leta 2007 6,77% višja od SLO povprečja. V teh letih je v UE Celje statistično zbolelo 344,1 več ljudi na 100 000 prebivalcev kot je povprečje SLO. Vir register raka. Verjetno, najhuje šele prihaja. Kot razlog za smrt je rak kot bolezen na prvem mestu v populacijskih strukturah 22-44 in 45-64 let in nad 64 let na drugem mestu za srčno žilnimi boleznimi. Vir: Prikaz zdravstvenega stanja prebivalcev v regiji in U.E. Celje 2008. Pomenljiv je podatek za Celjane, da je v U.E. Šentjur 14% manjša incidenca raka. Ali se naj vsi izselimo vsaj v Šentjur? Stran 17. graf incidenca raka - večja skoraj 20% leta 2003----stran 21. graf rak debelega črevesa- vsa leta nad SLO povprečjem-----stran 23. graf pljučni rak- vsa leta nad SLO povprečjem tudi do 50% več----stran 25. graf rak dojke- vsa leta nad SLO povprečjem ---stran 27. graf rak prostate- vsa leta nad SLO povprečjem z izrazitimi odstopanji---- stran 28. graf nemelanomski rak- edini rak, ki ga je manj kot SLO, pa tudi za to bi bila lahko razlaga, da je zrak večina časa tako onesnažen, da zadrži UV žarke. Žal, pa poleti, zelo velika količina ozona multiplicira negativne vplive kontaminiranega prahu.---- stran 31. graf rak ust in žrela-vsa leta nad SLO povprečjem----stran 33 graf rak materničnega vratu- večino časa nad SLO povprečjem ----stran 35 graf rak krvotvornih organov- tukaj nismo vsako leto žalostni rekorderji ---- stran 37. graf ledvični rak – večino časa nad SLO- malo število primerov---- stran 39. graf jetrni rak pri malem številu nepomembna odstopanja.

Ali se bo še ob vseh teh uradnih podatkih našel kdo, ki bi si upal minimalizirati probleme?