V celjski kotlini je po analizah IOP Celje in po nam dostopnim uradnih analizah močno onesnažen zrak s težkimi kovinam ter kontaminiranimi prašnimi delci PM 10 in PM 2,5.

243 kg/dan PM10 iz industrije, 80 kg/dan iz prometa in še 200kg/dan pozimi iz kurišč, povzroča hudo ogrožanje zdravja prebivalstva. Analiziran podstrešni prah dokazuje 100 krat višje vrednosti kadmija in 50 krat višje vrednosti ostalih polutantov, kot je stanje na neonesnaženih področjih Slovenije ... Poleti je zrak onesnažen tudi z ozonom, ki ga dodatno povzroča veliko število bencinskih servisov lociranih na zelo ozkem področju Mariborske ceste in obvoznice vzhod – zahod. Ob silovitih izpustih iz Cinkarne 10.11.2011 in 21.11.2011 je bilo poškodovanih cca 200 avtomobilov pa se okoljska inšpekcija sploh ni hotela odzvati. Po posredovanju Varuhinje pa so policijski forenziki opravili ogled in žal kljub prisotnem titanu, bariju, žveplu in drugih strupih, zamislite, niso mogli ugotoviti onesnaževalca, če verjamete ali ne?

Odprta odlagalna polja na deponiji sadre Za Travnikom Cinkarne so vir kontaminiranega rakotvornega prašenja, saj je kar 55,2% prašnih delcev te sadre pod PM5. Po analizah rdečih deževnih oborin, kar dež izpira iz ozračja v Bukovžlaku, na Brezjem in pet kilometrov iz Celja na Ljubečni in Marija Dobju smo dokazali prisotnost kadmija in arzena kot izjemno rakotvornih elementov, poleg ostalih strupenih težkih kovin in titana, ki ga v naravi sicer ni.

Analiza vzorcev zemlje, ki smo jo dobili pred dvema dnevoma iz Kanade pa dokazuje razširjenost onesnaženja s prašenjem iz Cinkarne celo 12 kilometrov iz Celja v Ločici v Savinjski dolini in Gorici pri Slivnici na Kozjanskem. Obveščam vas, da s 5 000 tonami blata iz komunalne čistilne naprave sežgejo v sežigalnici tudi najmanj 50kg arzena, 20 kg kadmija, 10 kg živega srebra, 1,5 kg talija in bi bilo potrebno nemudoma ustaviti sežiganje tega visoko kontaminiranega blata, da se prepreči dodatna tveganja za zdravje ljudi. V neprevetreno in izjemno degradirano okolje so izgradili sežigalnico komunalnih odpadkov, ki z emisijami vseh strupov v okolje dodatno zastruplja ljudi.