28.11.2012, 21:14

S strani Evropske Komisije smo bili obveščeni, da je Slovenija prejela pisni opomin v zvezi z ravnanjem z odpadki na področju stare Cinkarne in je hkrati uvedla preiskavo o delovanju Cinkarne Celje in njej izdano IPPC okoljevarstveno dovoljenje.

Prav tako obveščamo javnost, da smo dobili analizo s štiri kislinskim razklopom domnevnih vzorcev rude ilmenit in titanove žlindre, ki dokazuje prisotnost kadmija tako v rudi ilmenit, kakor tudi v titanovi žlindri. Iz analize kanadskega laboratorija ACME Lab je razvidno, da je v rudi ilmenit, ki jo domnevno uporabljajo v proizvodnem procesu pridobivanja titanovega dioksida 1 mg/kg kadmija in v titanovi žlindri kar 1,9 mg/kg kadmija. Vzorec štev. 61. v priloženi analizi je vzorec ilmenita in vzorec pod štev. 62. je vzorec titanove žlindre. Tudi analiza istih vzorcev ilmenita in titanove žlindre z dvokislinskim razklopom vzorcev na ZZV Celje je dokazala prisotnost kadmija. Na podlagi vseh analiz ne verjamemo trditvi uprave Cinkarne, da kadmija naj ne bi bilo v rudi in titanovi žlindri, saj je tudi analiza odpadne titanove sadre dokazala prisotnost kadmija poleg vseh ostalih strupenih elementov.

Primerjava vsebnosti titana v titanovi žlindri z analiziranim prahom v Bukovžlaku pa dokazuje, da je cca 18 000 mg/kg titana v titanovi žlindri, enako kot ga je v prahu z okenskih polic ter strešnih podpornikov, deževnih oborinah na strešnem oknu in sedimentu odvzetem s strehe hiše v Bukovžlaku, kar neposredno dokazuje prašenje iz aktualne proizvodnje Cinkarne Celje.

Boris Šuštar
Civilne iniciative Celja


Spoštovani,
Pošiljam vam uradno obvestilo, da je bil del preiskave, ki smo jo vodili pod št. EU Pilot 2671/11 zaprt in prenesen v bazo podatkov za kršitve ([št. kršitve 2012/4150; o tem boste pravočasno tudi uradno obveščeni); del preiskave, ki se nanaša na sedanje delovanje Cinkarne Celje in njej izdano IPPC dovoljenje pa se nadaljuje pod novo številko EU Pilot 3960/12.

Prosim, da te številke upoštevate v nadaljnjih sporočilih in komunikaciji z Evropsko komisijo.

Lep pozdrav, Maja Desgrées du Lou

MAJA DESGREES DU LOU
Case-handler European Commission

DG EN VUnit A.1
BU9 01/18 B-1049

Brussels/Belgium
+32 2 2987061
maja.desgrees-du-lou@ec.europa.eu