Spoštovani,

obveščamo vas, da je včeraj, 22.4.2014 ob Svetovnem dnevu Zemlje v Celju potekala javna manifestacija 'Diham' z namenom, da celjska umazana industrija (CC, CERO, itd.) prevzame odgovornost za alarmantne stopnje onesnaženja zraka, vode in tal, ki ni samo posledica starih bremen, temveč zaradi pomanjkljivega nadzora izhaja tudi iz aktualnega obratovanja.

Pristojne osebe na Občini Celje in Ministrstvu za kmetijstvo in okolje pozivamo, da kot predstavniki državljanov sprejmejo ukrepe za zaščito zdravja kot ustavno pravico po 72. členu Ustave RS. Zanikanje onesnaževanja, odsotnost ukrepov in poskusi diskreditacije posameznikov, ki opozarjajo na okoljske probleme v Celju so pripeljali do tega, da se je Slovenija zaradi ozkih interesov nekaterih posameznikov zaradi tožbe EU znašla pred Evropskim sodiščem. Naši državi je zaradi nekaterih posameznikov bila naložena tudi denarna kazen, ki jo bomo posredno morali poravnati vsi državljani.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-51_sl.htm

Kot odgovor na to, pa je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje letos marca sprejelo zgolj Odredbo o razvrstitvi območja Celjske kotline v razrede onesnaženosti tal, s katero je država šele letos formalno priznala, da problem kritične obremenjenosti tal s težkimi kovinami v Celju dejansko obstaja.

http://www.mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/7113/9f9c89b9d8c1e874461b2273e1ee681b

V teku naj bi bil izbor koncesionarja za sanacijo območja stare cinkarne, vendar se občina tega loteva prepočasi, saj zahtev komisije EU ni izpolnila v predpisanem roku, kot da ne bi bilo dovolj že dejstvo, da ljudje v Celju umirajo tudi zaradi posledic strupenega okolja in zaradi indiferentnosti odgovornih, da bi o tem vsaj javno spregovorili, kaj šele ukrepali.

IVZ RS v svojem mnenju Ministrstvu za Zdravje o ogrožanju zdravja v Celju navaja:

"Menimo, da je glede na prisotnost rakotvornih snovi v okolju potrebna celovita sanacija že onesnaženega okolja in sprememba tehnoloških postopkov, ki povzročajo onesnaženje okolja. Težke kovine vstopajo v telo predvsem preko dihal in prebavil. Vnos preko prebavil je možno s prepovedjo uporabe onesnažene hrane in vode preprečiti. Tako ostaja vnos preko dihal najpomembnejši in tisti, ki ga brez obsežne sanacije ne morem preprečiti. Nekatere tehnične ukrepe smo že navedli v predhodnih mnenjih (z dne 21.1. 2012). Do ureditve kompleksne sanacije je potrebno izvajanje higienskih ukrepov, s katerimi se lahko zmanjša vnos nevarnih snovi v organizem. Mokro čiščenje notranjega okolja, prepoved pridelave in uživanje lokalno pridelanih vrtnin."

http://alpeadriagreen.wordpress.com/2013/05/10/civilne-iniciative-celja-ob-dnevu-evrope-poiljamo-poziv-vladi-rs-da-zaciti-zdravje-in-okolje-prebivalcev-celjske-kotline

Ali to pomeni, da se moramo zdaj zadovoljiti s t.i. 'papirnatim' ukrepom Inštituta za varovanje zdravja? Kaj sledi temu 'tehničnemu navodilu'? Prepoved dihanja?

Povezave:

https://www.youtube.com/watch?v=5EF4M5TYx4Y
https://www.youtube.com/watch?v=amcPGahJY-k
http://uiceleia.webs.com/apps/links
https://www.facebook.com/pages/Dihaj-Za-%C4%8Dist-zrak-v-Celju/384216665049898

Priloge:

Flyer DIHAJ