Izjava za javnost
štev. 26

OBTOŽUJEMO!

Ministrstvo za okolje in prostor, lokalno oblast, inšpekcijo za okolje RS in ostale pristojne, da so nesposobni zaščititi okolje in zdravje ljudi, ker ne odstranijo nevarnih odpadkov iz našega okolja in ne sprejmejo ukrepov za zmanjšanje tveganja za zdravje prebivalstva.

Sodišče EU v Luksemburgu je sprejelo sodbo po opravljeni obravnavi 16.4.2015, da je Slovenija kriva kršitve evropske okoljske zakonodaje in direktiv s tem v zvezi z nezakonito deponijo Bukovžlak in nezakonito odloženimi odpadki na področju stare Cinkarne, ki po navedbi Evropske Komisije predstavljajo ”…visoko nevarnost za zdravje ljudi in okolje”. Prav tako je navedeno, da je EK prepričana o nevarnosti odloženih odpadkov na področju nezakonite deponije v Bukovžlaku, kar izhaja iz strokovne študije IOP Celje, ki smo jo v skrbi za svoje zdravje naročili in plačali v Civilnih iniciativah Celja. EK navaja tudi nesporen škodljiv vpliv na vodotoke Hudinjo, Voglajno in Savinjo in podtalnico.

Vsa leta od opravljenih analiz strokovnih inštitucij in ugotovljenih dejstev o onesnaženju našega okolja vsi navedeni niso storili skoraj nič, poizkušali so celo zanikati nesporna dokazana dejstva (sramota), kar pa sodišče EU ni sprejelo kot verodostojno. Upali so, da bomo obupali v tem boju z »mlini na veter«. S to sodbo se je tudi izkazalo, da so lokalni posebneži dajali neresnične izjave o domnevni neškodljivosti področja stare cinkarne, saj se ogroža okolje in ljudi s kontaminiranim prašenjem ter podtalnica in vodotoki. Nujno je potrebna sanacija celotnega področja stare cinkarne in nezakonite deponije Bukovžlak. Potrebni so celoviti ukrepi za sanacijo celjske kotline. Neodzivnost odgovornih pa je skrajno nedopustno in zavržno dejanje.

Glede na vsa ugotovljena dejstva je jasno, da tudi organi pregona in sodstvo niso opravili svojega dela pri varovanju ustavne pravice do zdravega okolja. Nadzor civilne družbe in medijev pa je v Sloveniji edini porok za preprečitev protipravnih dejanj na področja varovanja okolja.

Vladi sporočamo! Ne zapravljajte našega denarja za »ugotavljanje« stanja, vse je že zdavnaj znano in znanstveno dokazano - ZAHTEVAMO UKREPE!

S spoštovanjem
Boris Šuštar - koordinator
Civilne iniciative Celja


PRILOGE:

Izjava za javnost štev. 26
Sodba sodišča EU 16.7.2015

24ur ZVEČER, 20.07.2015