Tudi v Celjskem parku strupeni odpaki, ki ogrožajo okolje in zdravje ljudi!
dopis Ministru mag. Židanu 23.4.2014
Analiza neonesneženega okolja v parku
Analiza strupene zemlje v parku 1.
Analiza strupene zemlje v parku 2.
Mejne opozorilne in kritične vrednosti za zemljo in vode

POSVET 2013:
POSVET - Odgovornost države za sanacijo onesnaženega okolja - VABILO
Vabilo Varuhinje posvet v DS
Program posveta
Referat za DS - 27.11.2013

icon_pdf
Pismo županu MOC - Ivo Vajgl
Rezultati težkih kovin 2012
Analiza (narejena v Kanadi)
Analiza mokrega depozita - Ljubečna
Analiza mokrega depozita - Marija Dobje
Odgovor Mopa
Analiza zemlje na kateri ljudje vsa leta pridelujejo povrtnine
Analiza zemlje v Brodarjevi, kjer vsa leta pridelujejo povrtnine
Del študije dr. Žibreta onesnaženje s kadmijem
Letopis - Celje 2008 za MOC končno
Nadpovprečna umrljivost v Celju
Okoljsko dovoljenje - Sežigalnica
Onesnaženost Bukovžlak - Teharje - Celje
Zapis sestanka CC - 16.7.08 - Končni
Analiza ilmenita in žlindre ACME LAB 2012
Kadmij v Celju in okolici
Onesnaženje s kadmijem, svincem in cinkom v Celju
Mnenje IVZ težke kovine Celje 1
Mnenje IVZ težke kovine Celje 2
RCERO Celje - HG poročilo 2014
RCERO Celje - Letno poročilo PDV 2014

icon_doc

Odgovor g. Kramer

okrogla miza z evropskim poslancem g. Ivom Vajglom

Okrogla miza z evropskim poslanec g. Vajglom - zdravstvene posledice onesnaženega okolja

Dopis ministru mag. Židanu

Sestanek z državno sekretarko mag. Andrejo Jerina 11.9.2013

Direktiva 2004 in strokovno mnenje dr. Fuersta in dr. Gspana

Pripombe na Odlok o kakovosti zraka

Analiza suhega in mokrega depozita 2011

Izjava za javnost št. 22

Podatki o onesnaževanju okolja za sestanek z upravo Cinkarne 6.4.2012

Analiza stanja onesnaženja celjske kotline

A Silent Epidemic of Environmental Metal Poisoning

Dejstva iz javno dostopnih analiz in popis stanja[2]

7DNI Večer - Mateja Jazbec

Dejstva iz javno dostopnih dokumentov o onesnaženjih Cinkarne

Odgovor na sporočilo za javnost uprave Cinkarne

Onesnaženje - Ljubečna 13.7.2011

Izjava za javnost št. 20

Prispevk za knjigo o Okoljski sociologiji dr. Lea Šešerka

Prispevek na 2. Mednarodni konferenci na Brdu - Okolje in človekove pravice

Prispevek C.I. Celja na 1. Konferenci o okoljevarstvu s predsednikom dr. Danilom Türkom in Varuhinjo človekovih pravic

Končni program okoljske konference

Izjava za javnost št. 18

Odgovor CI

Seja sveta za varstvo okolja 1

Seja sveta za varstvo okolja 2 - Deponija sadre

Seja sveta za varstvo okolja 3 - Poplave v Celju
Delo - Ekoremediacija
Delo - Onesnaženje s kadmijem
Delo - Sanacija Celjske kotline - ZAKON
Dopis MO Celje - Plačilo študije
Dopis na Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za okolje - 4.6.2009
Dopis ob oceni zemljine
Dopis za EU - Angleško
Izjava - 25.9.2007
Izjava - Sežigalnica dovoljenje
Izjava po sestanku z g. Dimasom
Izjava za javnost št. 1
Izjava za javnost št. 2
Izjava za javnost št. 3
Izjava za javnost št. 4
Izjava za javnost št. 5
Izjava za javnost št. 6
Izjava za javnost št. 8
Izjava za javnost št. 10
Izjava za javnost št. 11
Izjava za javnost št. 12
Izjava za javnost št. 13
Izjava za javnost št. 14
Izjava za javnost št. 16
Izjava za javnost št. 17
Javni poziv - 17.12.2008
Javni poziv - Angleško
Krematorij - Dopis županu
Najpogostejše bolezni v UE Celje
Novi tednik - Odmev na članek - 5.6.2009
Novi tednik Zakon o sanaciji
Odgovor inšpekciji dne 19.5.2009
Podatki o onesnaženosti Slovenije
Političnim strankam MO Celje
Poročilo o zdravstvenem stanju ljudi
Poziv Slovenskim razumnikom
Predstavitev analize onesnaženj Celja
Prispevek CI Celja na okrogli mizi 1.6.2009
Protestna izjava - 15.9.2008
Protestna izjava - Krematorij
Sestanek z g. Dimasom
Sestanek z g. Dimasom - Angleško
Sporočilo po MS Celja
Sporočilo za javnost MZ po sestanku - 15.7.2008
Sprejem pri ministru Erjavcu
Tabela onesnaženja Celja v angleščini
Vabilo - 3. poslankin večer - Okroglamiza - EKOLOGIJA
VEČER - Sanacijo celjske kotline podpreti z zakonom
Vodnjak in narava
Zahteva za sanacijo črne deponije
Zahteve CIKS Aljažev hrib Celje - 17.12.2007
Zastrupitev s kadmijem in svincem - dr.Fazarinc
Zastrupitev z arzenom in cinkom - dr. Fazarinc
Zastrupitve - Uvod dr. Fazarinc
Zdravstveno poročilo 2008