Zaradi raka umirajo, mar ne?
13.01.2015, 20:02
Prispevek oddaje Tednik, se začne pri 10:15min, na tej povezavi: TEDNIK
Dolgo pričakovan prvi korak k odloku o ekološki sanaciji celjske kotline.

Osnutek uredbe o razglasitvi degradiranih območij Celja
Preberi več
Spoštovani, obveščamo vas, da je včeraj, 22.4.2014 ob Svetovnem dnevu Zemlje v Celju potekala javna manifestacija 'Diham' z namenom, da celjska umazana industrija (CC, CERO, itd.) prevzame odgovornost za alarmantne stopnje onesnaženja zraka, vode in tal, ki ni samo posledica starih bremen, temveč zaradi pomanjkljivega nadzora izhaja tudi iz aktualnega obratovanja.


Preberi več
Prispevek v oddaji PREVERJENO
18.02.2014, 21:24

Vir: POP TV
Avtorica: Irena Pan

Povezava: Že desetletja prikrivajo zastruplanje

Izšla je monografija Onesnaženost okolja in naravni viri kot omejitveni dejavnik razvoja v Sloveniji – Celjska kotlina kot modelni pristop za degradirana območja, v kateri so zbrani prispevki strokovnjakov z različnih področij, ki celostno obravnavajo reševanje problematike onesnaženosti okolja v Celjski kotlini.

Cena: 30,00 €


Preberi več
VIR: Varuh človekovih pravic, objavljeno: 19.08.2013

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) izraža zaskrbljenost na odnosom države do reševanja nekaterih okoljskih problemom in ob tem opozarja, da pomanjkanje finančnih sredstev nikakor ne sme biti razlog za morebitno (ne)uresničevanje ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja.


Preberi več
Uradno sporočilo Evropske Komisije pred tožbo proti Sloveniji zaradi neustreznega ravnanja z nevarnimi odpadki na področju stare cinkarne
27.06.2013, 22:45

Spoštovani!

Najprej bi se rad zahvalil Varuhinji človekovih pravic gospe Vlasti Nussdorfer in njenim sodelavkam za uresničitev njenega predloga, da se srečamo v Celju, kjer smo ji lahko pokazali tudi največje ekološke probleme celjske kotline. Prav tako bi se rad zahvalil direktorici ZZV Celje gospe Štorman, ki je bila takoj pripravljena gostiti srečanje – okroglo mizo na temo ogroženosti okolja v Celju in okolici. Zahvaliti pa se moram v svojem imenu in imenu predstavnikov Civilnih iniciativ Celja tudi vsem znanstvenikom in znanstvenici dr. Ribarič Lasnikovi, ki so bili pripravljeni sodelovati s svojimi prispevki na tej okrogli mizi. Pozdravljam tudi vse povabljene goste in ostale prisotne. Na najkrajši možni način bom predstavil sintezo podatkov iz znanstvenih študij in analiz.


Preberi več
Naprave, ki ne izpolnjujejo pogojev za okoljevarstveno IPPC dovoljenje v Republiki Sloveniji
17.05.2013, 13:07

Uradni vir: ARSO, objavljeno v Delu, 15.5.2013
Novinarka: Polona Malovrh

Naprave

09.05.2013, 08:12

Pošiljamo vam analize zemlje in pridelkov, ki jih je na našo pobudo opravilo MKO na lokacijah, kjer smo že v Civilnih iniciativah Celja analizirali zemljo, prah z okenskih polic in strešnih podpornikov ter deževnih oborin. Te analize so potrdile že prej znana dejstva.

Rezultati teh analiz dokazujejo prekoračitve vsebnosti težkih kovin v zemlji, na vseh lokacijah proti referenčni vrednosti malo onesnaženega področja v Šmartnem v Rožni dolini. Vsebnost rakotvornih snovi v prehrani pa je v 21. stoletju v civilizirani državi Evropske Unije NEDOPUSTNA. Dokaz, da so Teharje, Bukovžlak,Vrhe, Slance, Štore, Proseniško, Oblakova, Brodarjeva, Vrunčeva, Dečkova, Selce in okolica CINKARNE zelo onesnažena področja v celoti utemeljuje našo ZAHTEVO po takojšnih ukrepih za zaščito zdravja ljudi.


Preberi več
28.11.2012, 21:14

S strani Evropske Komisije smo bili obveščeni, da je Slovenija prejela pisni opomin v zvezi z ravnanjem z odpadki na področju stare Cinkarne in je hkrati uvedla preiskavo o delovanju Cinkarne Celje in njej izdano IPPC okoljevarstveno dovoljenje.

Prav tako obveščamo javnost, da smo dobili analizo s štiri kislinskim razklopom domnevnih vzorcev rude ilmenit in titanove žlindre, ki dokazuje prisotnost kadmija tako v rudi ilmenit, kakor tudi v titanovi žlindri. Iz analize kanadskega laboratorija ACME Lab je razvidno, da je v rudi ilmenit, ki jo domnevno uporabljajo v proizvodnem procesu pridobivanja titanovega dioksida 1 mg/kg kadmija in v titanovi žlindri kar 1,9 mg/kg kadmija. Vzorec štev. 61. v priloženi analizi je vzorec ilmenita in vzorec pod štev. 62. je vzorec titanove žlindre.


Preberi več
21.08.2012, 19:44

Slovensko javnost in politiko, Evropsko Komisijo in Evropski parlament obveščamo, da je Cinkarna Celje vložila tožbo za plačilo odškodnine 30 000 evrov in stroškov postopka proti koordinatorju Civilnih iniciativ Celja Borisu Šuštarju.

Tožba naj bi imela temelj v neresničnih navedbah, ki naj bi krnile njihov ugled kot poslovno uspešnega in odgovornega subjekta. Uprava Cinkarne trdi, da niso »umazana« industrija in da so njihovi izpusti v okolje skladni z zakoni in ne vplivajo na porazno zdravstveno stanje prebivalstva v celjski kotlini.Potrebno je ponoviti, da smo mnenja, da je Cinkarna Celje tovarna, ki je s svojim delovanjem od ustanovitve grozovito uničila okolje in za stoletja onemogočila normalno-zdravo življenje prebivalstva celjske kotline.


Preberi več
V celjski kotlini je po analizah IOP Celje in po nam dostopnim uradnih analizah močno onesnažen zrak s težkimi kovinam ter kontaminiranimi prašnimi delci PM 10 in PM 2,5.

243 kg/dan PM10 iz industrije, 80 kg/dan iz prometa in še 200kg/dan pozimi iz kurišč, povzroča hudo ogrožanje zdravja prebivalstva. Analiziran podstrešni prah dokazuje 100 krat višje vrednosti kadmija in 50 krat višje vrednosti ostalih polutantov, kot je stanje na neonesnaženih področjih Slovenije ... Poleti je zrak onesnažen tudi z ozonom, ki ga dodatno povzroča veliko število bencinskih servisov lociranih na zelo ozkem področju Mariborske ceste in obvoznice vzhod – zahod. Ob silovitih izpustih iz Cinkarne 10.11.2011 in 21.11.2011 je bilo poškodovanih cca 200 avtomobilov pa se okoljska inšpekcija sploh ni hotela odzvati. Po posredovanju Varuhinje pa so policijski forenziki opravili ogled ...
Preberi več

Spoštovani!

Najprej hvala za povabilo in možnost predstavitve dokumentov, ki dajo skupaj strašljivo sliko. V civilnih iniciativah Celja tudi vse skozi trdimo, da obolevanje za rakom ni edino bolezensko stanje, ki ga povzroča hudo onesnaženje okolja v celjski kotlini. Iz znanstvene literature je zelo jasno, da je na onesnaženih področjih obolevanje in umrljivost za 5-6% višja kot je na ne onesnaženih področjih. Evropska študija pa navaja celo 15-20% večjo smrtnost v mestih, kjer je zrak tako onesnažen s kontaminiranimi prašnimi delci PM10, PM 2.5 in nano delci, ki jih spuščajo v zrak v Celjski kotlini. Citiral bom samo mag. Tomaža Ogrina: »Bel prah na strehi Cinkarne ni pecilni prašek, temveč rakotvoren TiO2«. Študija dr. Jane Petković zelo jasno navaja škodljivost vpliva nano delcev TiO2, ki povzroča apoptozo celic in dokazuje toksično in genotoksičnost teh delcev. Analiziran prah in deževne oborine so polne težkih kovin in strupov.


Preberi več
Kriv nihče - Ljudje pa umirajo
20.03.2012, 15:44

VIR: Tednik, 19.03.2012

Diskreditacija in norčevanje iz analiz C.I. Celja - najslabša obramba, ki je mogoča.
13.03.2012, 20:37
Reagiral je Bruselj, ko naši pristojni "spijo"
17.11.2011, 16:14

1 2 3 4